ตราสัญลักษณ์และความหมาย

คำอธิบายองค์ประกอบของภาพและสีที่ใช้ในตราสัญลักษณ์

 

 

ocare thai web

ดาวน์โหลด : ตราสัญลักษณ์

   ตราสัญลักษณ์สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร มีรูปทรงเป็นวงรีรูปไข่วางแนวตั้ง ประกอบด้วยเครื่องหมายพระเกี้ยวสัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรอยู่ในสังกัด ใต้ลงมาเป็นสัญลักษณ์แทนพืชพันธุ์ไม้ที่งอกออกจากพื้นดินในรูปทรงของหยดน้ำ เปรียบเสมือนองค์ความรู้หลากหลายได้บูรณาการจนควบแน่นกลั่นออกมาเป็นหยดน้ำ สร้างความเจริญงอกงามให้กับพืชพันธุ์ไม้ ซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองด้านการเกษตร กรอบด้านบนมีลูกแก้ววางเรียงอยู่ หมายถึงองค์ความรู้ที่ได้นำออกสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ กรอบด้านล่างมีอักษร“สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” อยู่บนแถบแพร

 

สีของตราสัญลักษณ์มีดังนี้

   พื้นทั่วไปของตราสัญลักษณ์ สีแดงอิฐ (สีศิลาแลง)
   พระเกี้ยวและรัศมีสีทองวางอยู่บนหมอน สีชมพู
   หยดน้ำ สีน้ำเงินเข้ม
   พืชพันธุ์ไม้ สีเขียว
   พื้นดินใต้พืชพันธุ์ไม้ สีทอง หรือสีเหลืองเข้ม
   ตัวอักษร สีขาว
   ลูกแก้ว สีเขียว
   แถบแพร สีชมพู หรือสีม่วงเข้ม   ลายเส้นขอบทั้งหมดสีดำ หรือสีขาว หรือสีทอง

 

แบบลายเส้น

   ใช้สีดำหรือสีอิฐแดง (สีศิลาแลง) หรือสีทอง หรือเปลี่ยนลายเส้นเป็นสีขาว กรณีใช้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ที่มีสีพื้นเป็นสีเข้ม